Kategoriarkiv: Ture

Gode svirrefluer

15/6   lagde jeg vejen forbi Bøllemosen ved Skodsborg i håb om en rødåret hedelibel. Der skulle efter sigende være lidt bevægelse i arten i år. Med undtagelse af de Bornholmske surbundsmoser, er Bøllemosen en af Danmarks østligste hængesække med biotopstypiske arter som Tranebær, Liden soldug, kæruld, og Bølleblåfugl. Uralmyre har een af sine  eneste danske forekomster her og lokaliteten har opsamlet Mosehøsommerfugl de sjældne gange, den har  lavet invasionsagtige influks.  Høsommerfugle eller hedelibeller så jeg ingen af, men jeg brugte lidt til på svirrefluerne med succes. I skvalderkålsbevoksningerne ved Skodsborg station fouragerede et enkelt eksemplar af den sjældne uld-svirreflue og i den nærliggende “Stationsforstandernes have” sås et par sort vedsvirrefluer og tidlig silkesvirreflue. Selve Bøllemosen var et mylder af insekter og 2-3 gul vedsvirreflue samt adskillige tidlig og tørve-silkesvirreflue fløj rundt i tørvemosset. Også 5-6 plettet smaragdlibel fouragerede, hvor der var læ.

Uldsvirreflue, Skodsborg 150614

Uldsvirreflue, Skodsborg 150614
Sort vedsvirreflue, Skodsborg 150614

Sort vedsvirreflue, Skodsborg 150614

Tidlig tørvesilkesvirreflue, Bøllemosen 150614. Silkesvirrefluerne er nogle rigtige AHA-oplevelser, ...meget store og farverige, med skinnende sort pronotum. Tidlig silkesvirreflue har sort bagkrop med smalle lyse striber, Tørve-silkesvirreflue en hvepse-agtig bagkrop. (MKH)

Tidlig tørvesilkesvirreflue, Bøllemosen 150614. Silkesvirrefluerne er nogle rigtige AHA-oplevelser, …meget store og farverige, med skinnende sort pronotum. Tidlig silkesvirreflue har sort bagkrop med smalle lyse striber, Tørve-silkesvirreflue en hvepse-agtig bagkrop. (MKH)

Gul vedsvirreflue, Bøllemosen 150614, endnu een af de imponerende svirrefluer. De to skråstreger på pronotum er et kendetegn fra lignende arter. En halvsjælden art. (MKH)

Gul vedsvirreflue, Bøllemosen 150614, endnu een af de imponerende svirrefluer. De to skråstreger på pronotum er et kendetegn fra lignende arter. En halvsjælden art. (MKH)

 

Atylotus rusticus, en iøjnefaldende, spøgelsagtig klæg. Bøllemosen 150614 (MKH)

Atylotus rusticus, en iøjnefaldende, spøgelsesagtig klæg. Bøllemosen 150614 (MKH)

På hjemturen besøgte jeg kortvarigt en lækker blomstereng ved Nærumvænge torv. Tiden tillod mig ikke mere end et par minutter, men jeg faldt over en ubestemmelig plante på et gruset parti  tæt på p-pladsen. Efter en tur i forum kunne den bestemmes til Lille ravnefod, en meget sjælden korsblomstret plante, ikke oprindelig, men med meget få kendte voksesteder og fluktuerende optræden.

Liden ravnefod, Nærumvænge 150614. Arten har en" storebror" - Ravnefod -, der kan ses imellem fliser og brosten på b.la Christiansø. Den er nok i virkeligheden mere sjælden en Liden ravnefod. (MKH)

Liden ravnefod, Nærumvænge 150614. Arten har en” storebror” – Ravnefod -, der kan ses imellem fliser og brosten på b.la Christiansø. Den er nok i virkeligheden mere sjælden en Liden ravnefod. (MKH)

MKH

Diverse martsobs

21.3 slog jeg et smut omkring Vaserne inden arbejde. På faunafronten var der meget stille, på nær 7 skægmejser, en meget sjælden  art på lokaliteten efter de hårde vintre, og 3 små flagspætter. De første botaniske forårsbebudere står dog i mere eller mindre fuldt flor.  Alm.milturt, desmerurt, langstilket lærkespore og alm.guldstjerne står hist og her og også to nye arter for Frd.lundskov/Vaserne blev det til: Liden lærkespore og hylster-guldstjerne, begge langs stien, der ligger i forlængelse af Frd.lundsvej. På et stengærde på Frd.lundsvej ca 50 m fra indgangen til skoven, gjordes sandsynligvis et førstefund for Rudersdal kommune, i form af 5 stk formodet Vår-vikke. Vår-vikke er normalt forbundet med lidt sandet, gerne kystnær bund, og er formodentlig indslæbt med underlagsmateriale. Det vides dog først med sikkerhed om der er tale om denne art, når den sætter blomster om en uges penge.

Liden lærkespore. Spæd vækst, 1-10 blomster og ægformede støtteblade. (MKH)

Liden lærkespore. Spæd vækst, 1-10 blomster og ægformede støtteblade. (MKH)

Formodet vårvikke. 1-3 bladpar med butte, brodspidsede blade sammenholdt vækstform tyder på denne art. (MKH)

Formodet vårvikke. 1-3 bladpar med butte, brodspidsede blade sammenholdt vækstform tyder på denne art. (MKH)

23/3 lavede Rasmus Strack og undertegnede et pilotprojekt i den upåagtede Lindeholme skov på Lolland. Target var selvfølgelig mellemflagspætte. Lokaliteten ser supervelegnet ud – og det eneste der manglede var bare en mellemflagspætte. Der var hverken gang i smådyr eller planter pga det kolde klima, der stadig hersker i de kystnære egne.

RS i sikker stil over frådende elv i Lindehome skov. 8MKH9

RS i sikker stil over frådende elv i Lindeholme skov. (MKH)

Turens mest spændende obs blev gjort ved Kalløgrå, hvor to stk Ræverød urtesvirreflue fouragerede på følfod ved tårnet. Arten er temmeligt sjælden og lokal.

Ræverød uresvirreflue, Kallø 23/3. Een af få tidlige svirrefluer, der flyuver i marts .(MKH)

Ræverød urtesvirreflue, Kallø 23/3. Een af få svirrefluearter , der flyver i marts .(MKH)

MKH

 

Klub1000 grand opening – tidlig satsning i Rude skov

9.marts 2014 markerede JSH, MKH og IBJ lanceringen af klub1000 med en eftermiddagstur til Rudeskov. Målet var naturligvis at finde spændende dyr og planter, så Jens medbragte et støtteben fra en cykel til at grave i træstubbe. Vi gik en tur langs bredden af den spændende Store Stubbesø, der blev blev genoprettet  for ca 15 år siden.

Dagens første overraskelse var en herkulesmyre under barken på en fyrre-stub. En halvsjælden og lokal myreart på op til 17 mm, der ikke tidligere er registreret fra Rude skov.

Herkulesmyre, dronning, St.Stubbe sø 9/3. (JSH)

Herkulesmyre, dronning, St.Stubbe sø 9/3. (JSH)

I de døde stammer, der har ligget hen siden genopretningsprojektet, fandt vi desuden pænt med ampedus-smældere, et par valsehjorte, snegle-ådselbiller og en enkelt dråbe-rovbille. Ved Ebberøddam  lagde vi vejen forbi  bestande af hhv femradet ulvefod og skavgræs, der begge er halvsjældne karsporeplanter i det Nordsjællandske.

Femradet ulvefod, Ebberøddam 9/3/14. MKH så arten for ca 20 år siden i Rudeskov, men har ikke kunne genfinde den før sidste uge. Almindelig, Femradet og Otteradet ulvefod er kendt fra Rudeskov. (JSH)

Femradet ulvefod, Ebberøddam 9/3/14. MKH så arten for ca 20 år siden i Rudeskov, men har ikke kunne genfinde den før sidste uge. Almindelig, Femradet og Otteradet ulvefod er kendt fra Rudeskov. (JSH)

Jens insisterede hårdnakket på, at vi skulle dissekere forvitrede Tøndersvampe (på trods af, at han gik rundt med vand i røjsen) og i sidste forsøg gav det pote: 4-5 Netskyggebiller samt adskillige larver sås i en forvitret svamp på et dødt bøgetræ ved St.Stubbesø. Endnu en ny art for Rudeskov.

Dagen blev rundet med tyrkisk mad i Holte.