Efterårsdamrokke

Lørdag d 14/6 rykkede PU, JSH og MKH til Slagelse, for at se en art, der ikke er observeret herhjemme i et halvt århundrede. 27/5 opdagedes en mindre bestand af Efterårsdamrokke i vandpytterne i et hjulspor på det militære område ved Antvorskov.

Se link her:

http://www.fugleognatur.dk/gallery.asp?mode=ShowLarge&ID=297833

Uden problemer fandt vi lokaliteten og i alt 8 levende+to døde dyr blev opsporet uden problemer. Efterårsdamrokke har en tvillingeart – forårsdamrokke -, som JSH og PU så ved Asnæs tidligere på året. Vi eftersøgte den desuden forgæves ved Eremitagen i april – en tur der til gengæld gav et andet sjældent krebsdyr, Forårsfereje.

Efterrsdamrokke, Antvorskov 140614. Kendes på de to halespidser - forsårsdamrokke har tre. (MKH)

Efterårsdamrokke, Antvorskov 140614. Kendes på de to halespidser – forårsdamrokke har tre. (MKH)

Vi så kun en brøkdel af øvelses-terrænnet ved Antvorskov, men det ser spændende ud. Yderligere obs fra lokaliteten omfattede en Stor vandsalamander under en stamme, astragelsnudebille på de få eksemplarer af Sød astragel, der vokser ud imod vejen samt diverse blomstertæger.

Herefter lagde vi vejen forbi Allindelille fredskov, hvor vi rendez-vous’ede med Allan Guido Nielsen. Lokaliteten er sammen med Høje møn det klart bedste sted for orkideer herhjemme og desuden hjemsted for den meget sjældne Grøn pragttorbist. På små tre timer havde vi bl.a fornøjelsen af de obligatoriske Flueblomster i aftagende blomstring- eneste kendte lokalitet herhjemme -,  omkring 8 Rød skovlilje, pænt med Hvidgul skovlijle, Forskelligblomstret viol og Vår-vikke (begge afblomstrede) og Blåtoppet kohvede i fuldt flor. På insektfronten var Mose-blødbille (27), en Hasselbladruller, Stor barktæge og årets første kejserkåbe  fint supplement til de to Grønne pragttorbister, vi med hiv og svind fandt på blomstrende hyld. Fed art.

Turens helt store scoop var dog – ganske usædvanligt – i mammalia-afdelingen. Hvad vi umiddelbart tænkte var et skovskade-kald viste sig at komme fra en Skov-mår unge, der sås fint på en skråning tæt på Flueblomst-lysningen.  Skovmår kendes fra husmår på større ører, længere ben, mere busket hale samt at det lyse mave/bryst strækker sig ned på lårene. Om bryst/bug er gult eller hvidt er ikke et solidt kendetegn – og der er forlydender om, at man faktisk skal undersøge tænderne for sikker id. Vi så dog dyret så godt, at vi vælger at hugge til Skovmår.

Hassel-bladruller. Bladrullerne er en familie af snudebiller med meget bred bagkrop. Denne er en af de få, der er lette at bestemme. (MKH)

Hassel-bladruller, Allindelille 140614. Bladrullerne er en familie af snudebiller med temmeligt firkantet bagkrop. Denne er en af de få, der er lette at bestemme. (MKH)

JSH og AGN fotograferer Blåtoppet kohvede.

JSH og AGN fotograferer Blåtoppet kohvede.

Grøn prgattorbist, Allindelille 140614. Ligner Grøn- og kobber-guldbasser, men bagkrop og frontparti er bredere. (MKH)

Grøn pragttorbist, Allindelille 140614. Ligner Grøn- og Kobber-guldbasse, men bagkrop og frontparti er bredere. (MKH)

I kørvel-bevoksningerne på den anden side af vejen fandt vi desuden tre stk af den store, ret sjældne buk Smalbuk samt en mindre bevoksning af den temmeligt sjældne Liden vortemælk. Alt i alt en rigtig god tur på en en fantastisk lokalitet.

Vi sagde farvel til Allan, der skulle guide tur  ved Gulstav og gjorde på hjemturen et stop i Himmelev grusgrav ved Roskilde, for at se til Biblomsterne. Arten har spredt sig på lokaliteten siden den blev fundet med få individer i 2012. Vi kunne tælle 42 planter på den vestlige skråning, alle i fuldt flor. En større bestand af Skovfladbælg blev rystet igennem efter en sjælden art apion (spidssnudebille) uden held, men vi fik en trøstepræmie i form af en god portion  Bruchus affinis, en sjælden bønnebille, der netop lever på Skovfladbælg.

Biblomst, Himmelev 140614. Biblomst er sammen med Flueblomst eneste repræsentant for Ophrys-orkideerne herhjemme. Blomsterne er udformet til at imitere insekter - her humlebier -, hvilket lokker bierne til i den tro at de skal parre sig.  I stedet bestøver de planterne.(MKH)

Biblomst, Himmelev 140614. Biblomst er sammen med Flueblomst eneste repræsentant for Ophrys-orkideerne herhjemme. Ophrys’ernes blomster er udformet til at imitere insekter – her humlebier -, hvilket lokker bierne til i den tro at de skal parre sig. I stedet bestøver de planterne.(MKH)

 

 

Skriv et svar