Maj i Rudersdal

Lidt småture i løbet maj har kastet lidt godt af sig i kommunen. Lokaliteterne i Rudersdal har for så vidt været veldækkede af både botanikere og lepidopterologer, men det er tilsyneladende ikke umuligt stadig at gøre nye opdagelser.

9/5 slog jeg et smut om kysten ved Vedbæk, for at checke opskyl. Der var meget få dyr på stranden, så i stedet kiggede jeg planter. I lunden ved Lokeshøj lykkedes det endelig at finde en Finger-lærkespore, en temmelig sjælden art hjemmehørende i kystnære løvskove. Det er een af de arter, det er meget svært at opstøve på nye lokaliteter og den var ny for kommunen.

Afblomstret Finger-lærkespore, Lokeshøj. Arten ligner meget Liden lærkespore, men har fligede støtteblade (Se øverst tv i billedet). Den ligner meget en spæd udgave af Langstilket lærkespore, men har meget brede, faktisk overlappede småblade. Langstilkete lærkespore er ganske almindelig forvildet.

Afblomstret Finger-lærkespore, Lokeshøj. Arten ligner meget Liden lærkespore, men har fligede støtteblade (Se øverst tv i billedet). Den ligner også en spæd udgave af Langstilket lærkespore, men har meget brede, faktisk overlappede småblade. Langstilket lærkespore er ganske almindelig forvildet.(MKH)

Endnu mere spændende var nok en meget stor bestand af Stor frytle omkring monumentet Wevers vase i Enrum skov. Det er kun anden registrering fra Sjælland på Naturbasen. Om bestanden er helt spontan, vides ikke.

Stor frylte, Enrum skov. Arten er regelmæssig i Østjylland, men meget sjælden på Sjælland. Den kan ikke forveksles med andre arter pga sin størrelse og næsten lilje-agtige blade. (MKH)

Stor frylte, Enrum skov. Arten er regelmæssig i Østjylland, men meget sjælden på Sjælland. Den kan ikke forveksles med andre arter pga sin størrelse og næsten lilje-agtige blade. (MKH)

13/5 fotograferede jeg en temmelig karakteristisk nymfetæge i Geels skov. Det var første gang jeg tog min nye bog “Danmarks blomstertæger” – et fantastisk værk af Lars Skipper – i brug og uden problemer kunne identificere den som Canotoris alpestris, en art der næsten kun var truffet i Jylland. “Desværre” foreligger der eet nyligt fund fra Lyngby åmose, gjort af forfatteren selv, så arten er nok under indvandring til Sjælland.

Calocoris alpestris, Geels skov13/5

Calocoris alpestris, Geels skov13/5. Benenes tegning er unik. (MKH).

Rigtigt spændende blev det først 18/5 hvor jeg tog til Sjælsø for at finde en efternøler fra Hvidvinget terne-invasionen…forgæves . Det var småregn, men jeg tjattede alligevel til et par buske og ud røg en flot bille, jeg ikke mindedes at have set før. Jeg sendte et billede til JSH, der hurtigt kunne melde tilbage at det er den meget sjældne Cerapheles termiatus, en malakitbille med blot to tidligere registreringer på naturbasen. Oven i hatten kom en flot Rødrandet maskebille i toppen af et græsstrå i Ravnholm skov, endnu en sjælden art.

Cerapheles terminatus, Sjælsø 18/5. Rystet ud af mirabel.

Cerapheles terminatus, Sjælsø 18/5. Rystet ud af mirabel.

Rødrandet maskebille, Sjælsø 18/5. Der findes fem arter maskebiller herhjemme - alle er sjældne. Denne kendes på det sorte pronotum (forkrop) med rød rand fra skulder til skulder.

Rødrandet maskebille, Sjælsø 18/5. Der findes fem arter maskebiller herhjemme – alle er sjældne. Denne kendes på det sorte pronotum (forkrop) med rød rand fra skulder til skulder.

Endnu en ny art for kommunen blev det til, da et enkelt individ af Rublad-arten Femtunge stod i en rabat. Arten er forvildet.

Sidst, men ikke mindst, lykkedes det endelig at finde den specielle snudebille Lixus iridus, i Vaserne. Arten er knyttet til Vild kørvel, og jeg har kigget langt efter den de sidste to år. PU fandt den sidste år i Porsemosen og JSH ved Køge. Den er er listet som meget sjælden, men kan være overset – Vild kørvel er en meget almindelig plante.

Lixus iridus, Vaserne 290514.

Lixus iridus, Vaserne 290514.

Vil man se den langt sjældnere Lixus paraplecticus (gaffelsnudebille), skal man til Porsemosen, hvor PU har fundet den vist hidtil eneste kendte bestand. Denne er bundet til skærmplanten Bredbladet mærke, så den skal der også slås et slag for i Vaserne, hvor planten stedvis er bunddække. Desværre står den ofte så vådt, at det er svært at gå til.

Herudover lykkedes det også med en sjælden apion (spidssnudebille), da JSH og undertegnede lavede en lynsatsning i Enrum skov 24/5. En apion var svær at placere (sådan er det ofte med apion’er), så jeg smed den på forum og fik denne tilbagemelding:

http://www.fugleognatur.dk/forum/show_message.asp?MessageID=1158474&ForumID=33

Vi fandt også ca 5 stk af den “sjældne” Apion Malvae på den eneste katostplante i området. Arten er nok temmelig overset eftersom PU efterfølgende kunne tælle 350 Dybbølsbro.

 

MKH

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar