Vaserne 16/7/14

16/7 havde jeg tidligt fri og slog et smut omkring Vaserne. Det primære formål var at få Østlig takvinge på kommunelisten, da arten pt har gang i det største influx nogensinde. Derfor biksede jeg hurtigt en omgang rødvinslage sammen og sjaskede det på et par stammer i udvalgte lysninger.

Forrige år blev der brugt mange ressourcer på at at rydde krat i den centrale del af Fugleværnsfondens område på lokaliteten. Resultatet er et stor lysåbent areal omkring de centrale søer, med masser af insekt-dragende planter som Hjortetrøst, Kær-svovlrod, Krybende baldrian, og Kær-tidsel. En del halvsjældne planter som Vinget perikon og Kløvkrone trives i de ryddede områder og i år gjordes første fund af Majgøgeurt for lokaliteten.  Også masser af insekter trives i de blomsterrige partier og således havde jeg bl.a  et lykkeligt gensyn med den sjældne blomstertæge Adelphocoris tinicensis, der sås med 3 eks. Sidste år så jeg en enkelt. Vaserne er qua de mange skærmplanter også et godt sted at se blomsterbukke, og dagen gav foruden de mere almindelige Moskusbuk, fireplettet blomsterbuk og Rød blomsterbuk en enkelt Sort blomsterbuk, et sjældent og flot dyr.

Dagen sluttede optimalt med en Østlig takvinge i en af mine rødvinsloknings-lysninger. Godt nok havde den valgt een af de få stammer, jeg ikke havde søppet ind og strøg afsted inden jeg fik billede. Lykkeligvis, vendte den tilbage efter jeg havde smurt træet ind og var derefter ikke til at vifte væk.  Også Det hvide C og Blåhale kom til rødvinslagen.

Adelohocoris ticinensis, Vaserne 160714. Fundet som ny art for DK på Fyn i 2009 (efterfølgende har ældre præparerede individer vist sig at gælde den art), har herefter er spredt sig. I Vaserne ses den på Alm.fredløs og Vandmynte.

Adelohocoris ticinensis, Vaserne 160714. Fundet som ny art for DK på Fyn i 2009 (efterfølgende har ældre præparerede individer vist sig at gælde den art), har herefter er spredt sig. I Vaserne ses den på Alm.fredløs og Vandmynte.

0h

Våbenfluen Stratiomys singularior, udbredt men aldrig talrig. Vaserne 160714

0e

Sort blomsterbuk, Vaserne 160714. Langt de fleste bukke, jeg ser i Vaserne, sidder som denne i alm.mjødurt.

Hvid dueurt, Vaserne 160714. Arten er sammen med Kirtlet dueurt og Alaskadueurt et trekløver af amerikanske dueurtarter, der har fået fodfeste i Europa. Deres fælles kendetegn er tæt kirtelbehårng i blomsterstanden sammenholdt med at frøene har længde-striber, bestående af mikroskopiske vorter. Kirtlet dueurt er meget almindelig, mens hvid dueurt og Alaska-dueurt er sjældnde og/eller oversete. Hvid dueurt kendes på de små, hvide blomster, hvor kronbladene knap er længere end bægerbladene samt de udstående, oprette frugter - giver associationer til et juletræ. Alaskadueurt er en frodig, sukkulent plante, der blomstrer senere end de andre dueurter og har butte, rillede frø. Alle dueurter kan have hvide blomster - så jeg håber, at denne har rillede frø, når den når den så langt, at punktureringen kan checkes. Alle tre arter af amerikanske dueurt er kendt fra Vaserne.

Hvid dueurt, Vaserne 160714. Arten er sammen med Kirtlet dueurt og Alaskadueurt et trekløver af amerikanske dueurtarter, der har fået fodfæste i Europa. Deres fælles kendetegn er tæt kirtelbehåring i plantens øvre del sammenholdt med at frøene har længde-striber, bestående af mikroskopiske vorter. I floraerne nævnes frugtstilk på > 15 mm som nøglekarakter, men det holder ikke.. Kirtlet dueurt er meget almindelig, mens Hvid dueurt og Alaska-dueurt er sjældne og/eller oversete. Hvid dueurt kendes på de små, hvide blomster, hvor kronbladene knap er længere end bægerbladene, samt de udstående-opadrettede skulper (frugter) – giver associationer til et juletræ. Alaskadueurt er en frodig, sukkulent plante, der blomstrer senere end de andre dueurter og har butte, rillede frø. Alle dueurter kan have hvide blomster – så jeg håber, at denne har rillede frø, når den når den så langt, at punktureringen kan checkes. Alle tre arter af amerikanske dueurter er kendt fra Vaserne.

 

Østlig takvinge, Vaserne 160714. En hidtil meget sjælden art, der i år har optrådt ekstremt talrigt i landets østlige egne. Mere end 100 dyr er estimeret i Pinseskoven, Vest-Amager, hvor en population blev dokumenteret allerede i foråret, efter flere tilfældige forårs-obs de sidste 3-4 år. På fotos ligner arten lidt Nældens takvinge, men i felten er den et meget større, mere dyb-orange dyr uden fare for forveksling med andet end den meget sjældne Kirsebær-takvinge.

Østlig takvinge, Vaserne 160714. En hidtil meget sjælden art, der i år har optrådt ekstremt talrigt i landets østlige egne. Mere end 100 dyr er estimeret i Pinseskoven, Vest-Amager, hvor en population blev dokumenteret allerede i foråret, efter flere tilfældige forårs-obs de sidste 3-4 år. På fotos ligner arten lidt Nældens takvinge, men i felten er den et meget større, mere dyb-orange dyr uden fare for forveksling med andet end den meget sjældne Kirsebær-takvinge.

 

 

 

Skriv et svar