Diverse martsobs

21.3 slog jeg et smut omkring Vaserne inden arbejde. På faunafronten var der meget stille, på nær 7 skægmejser, en meget sjælden  art på lokaliteten efter de hårde vintre, og 3 små flagspætter. De første botaniske forårsbebudere står dog i mere eller mindre fuldt flor.  Alm.milturt, desmerurt, langstilket lærkespore og alm.guldstjerne står hist og her og også to nye arter for Frd.lundskov/Vaserne blev det til: Liden lærkespore og hylster-guldstjerne, begge langs stien, der ligger i forlængelse af Frd.lundsvej. På et stengærde på Frd.lundsvej ca 50 m fra indgangen til skoven, gjordes sandsynligvis et førstefund for Rudersdal kommune, i form af 5 stk formodet Vår-vikke. Vår-vikke er normalt forbundet med lidt sandet, gerne kystnær bund, og er formodentlig indslæbt med underlagsmateriale. Det vides dog først med sikkerhed om der er tale om denne art, når den sætter blomster om en uges penge.

Liden lærkespore. Spæd vækst, 1-10 blomster og ægformede støtteblade. (MKH)

Liden lærkespore. Spæd vækst, 1-10 blomster og ægformede støtteblade. (MKH)

Formodet vårvikke. 1-3 bladpar med butte, brodspidsede blade sammenholdt vækstform tyder på denne art. (MKH)

Formodet vårvikke. 1-3 bladpar med butte, brodspidsede blade sammenholdt vækstform tyder på denne art. (MKH)

23/3 lavede Rasmus Strack og undertegnede et pilotprojekt i den upåagtede Lindeholme skov på Lolland. Target var selvfølgelig mellemflagspætte. Lokaliteten ser supervelegnet ud – og det eneste der manglede var bare en mellemflagspætte. Der var hverken gang i smådyr eller planter pga det kolde klima, der stadig hersker i de kystnære egne.

RS i sikker stil over frådende elv i Lindehome skov. 8MKH9

RS i sikker stil over frådende elv i Lindeholme skov. (MKH)

Turens mest spændende obs blev gjort ved Kalløgrå, hvor to stk Ræverød urtesvirreflue fouragerede på følfod ved tårnet. Arten er temmeligt sjælden og lokal.

Ræverød uresvirreflue, Kallø 23/3. Een af få tidlige svirrefluer, der flyuver i marts .(MKH)

Ræverød urtesvirreflue, Kallø 23/3. Een af få svirrefluearter , der flyver i marts .(MKH)

MKH

 

Skriv et svar