Gode svirrefluer

15/6   lagde jeg vejen forbi Bøllemosen ved Skodsborg i håb om en rødåret hedelibel. Der skulle efter sigende være lidt bevægelse i arten i år. Med undtagelse af de Bornholmske surbundsmoser, er Bøllemosen en af Danmarks østligste hængesække med biotopstypiske arter som Tranebær, Liden soldug, kæruld, og Bølleblåfugl. Uralmyre har een af sine  eneste danske forekomster her og lokaliteten har opsamlet Mosehøsommerfugl de sjældne gange, den har  lavet invasionsagtige influks.  Høsommerfugle eller hedelibeller så jeg ingen af, men jeg brugte lidt til på svirrefluerne med succes. I skvalderkålsbevoksningerne ved Skodsborg station fouragerede et enkelt eksemplar af den sjældne uld-svirreflue og i den nærliggende “Stationsforstandernes have” sås et par sort vedsvirrefluer og tidlig silkesvirreflue. Selve Bøllemosen var et mylder af insekter og 2-3 gul vedsvirreflue samt adskillige tidlig og tørve-silkesvirreflue fløj rundt i tørvemosset. Også 5-6 plettet smaragdlibel fouragerede, hvor der var læ.

Uldsvirreflue, Skodsborg 150614

Uldsvirreflue, Skodsborg 150614
Sort vedsvirreflue, Skodsborg 150614

Sort vedsvirreflue, Skodsborg 150614

Tidlig tørvesilkesvirreflue, Bøllemosen 150614. Silkesvirrefluerne er nogle rigtige AHA-oplevelser, ...meget store og farverige, med skinnende sort pronotum. Tidlig silkesvirreflue har sort bagkrop med smalle lyse striber, Tørve-silkesvirreflue en hvepse-agtig bagkrop. (MKH)

Tidlig tørvesilkesvirreflue, Bøllemosen 150614. Silkesvirrefluerne er nogle rigtige AHA-oplevelser, …meget store og farverige, med skinnende sort pronotum. Tidlig silkesvirreflue har sort bagkrop med smalle lyse striber, Tørve-silkesvirreflue en hvepse-agtig bagkrop. (MKH)

Gul vedsvirreflue, Bøllemosen 150614, endnu een af de imponerende svirrefluer. De to skråstreger på pronotum er et kendetegn fra lignende arter. En halvsjælden art. (MKH)

Gul vedsvirreflue, Bøllemosen 150614, endnu een af de imponerende svirrefluer. De to skråstreger på pronotum er et kendetegn fra lignende arter. En halvsjælden art. (MKH)

 

Atylotus rusticus, en iøjnefaldende, spøgelsagtig klæg. Bøllemosen 150614 (MKH)

Atylotus rusticus, en iøjnefaldende, spøgelsesagtig klæg. Bøllemosen 150614 (MKH)

På hjemturen besøgte jeg kortvarigt en lækker blomstereng ved Nærumvænge torv. Tiden tillod mig ikke mere end et par minutter, men jeg faldt over en ubestemmelig plante på et gruset parti  tæt på p-pladsen. Efter en tur i forum kunne den bestemmes til Lille ravnefod, en meget sjælden korsblomstret plante, ikke oprindelig, men med meget få kendte voksesteder og fluktuerende optræden.

Liden ravnefod, Nærumvænge 150614. Arten har en" storebror" - Ravnefod -, der kan ses imellem fliser og brosten på b.la Christiansø. Den er nok i virkeligheden mere sjælden en Liden ravnefod. (MKH)

Liden ravnefod, Nærumvænge 150614. Arten har en” storebror” – Ravnefod -, der kan ses imellem fliser og brosten på b.la Christiansø. Den er nok i virkeligheden mere sjælden en Liden ravnefod. (MKH)

MKH

Skriv et svar