Klub1000 grand opening – tidlig satsning i Rude skov

9.marts 2014 markerede JSH, MKH og IBJ lanceringen af klub1000 med en eftermiddagstur til Rudeskov. Målet var naturligvis at finde spændende dyr og planter, så Jens medbragte et støtteben fra en cykel til at grave i træstubbe. Vi gik en tur langs bredden af den spændende Store Stubbesø, der blev blev genoprettet  for ca 15 år siden.

Dagens første overraskelse var en herkulesmyre under barken på en fyrre-stub. En halvsjælden og lokal myreart på op til 17 mm, der ikke tidligere er registreret fra Rude skov.

Herkulesmyre, dronning, St.Stubbe sø 9/3. (JSH)

Herkulesmyre, dronning, St.Stubbe sø 9/3. (JSH)

I de døde stammer, der har ligget hen siden genopretningsprojektet, fandt vi desuden pænt med ampedus-smældere, et par valsehjorte, snegle-ådselbiller og en enkelt dråbe-rovbille. Ved Ebberøddam  lagde vi vejen forbi  bestande af hhv femradet ulvefod og skavgræs, der begge er halvsjældne karsporeplanter i det Nordsjællandske.

Femradet ulvefod, Ebberøddam 9/3/14. MKH så arten for ca 20 år siden i Rudeskov, men har ikke kunne genfinde den før sidste uge. Almindelig, Femradet og Otteradet ulvefod er kendt fra Rudeskov. (JSH)

Femradet ulvefod, Ebberøddam 9/3/14. MKH så arten for ca 20 år siden i Rudeskov, men har ikke kunne genfinde den før sidste uge. Almindelig, Femradet og Otteradet ulvefod er kendt fra Rudeskov. (JSH)

Jens insisterede hårdnakket på, at vi skulle dissekere forvitrede Tøndersvampe (på trods af, at han gik rundt med vand i røjsen) og i sidste forsøg gav det pote: 4-5 Netskyggebiller samt adskillige larver sås i en forvitret svamp på et dødt bøgetræ ved St.Stubbesø. Endnu en ny art for Rudeskov.

Dagen blev rundet med tyrkisk mad i Holte.

 

Skriv et svar